Zevenberg relatiehulp

Rol mediator

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is; het conflict lijkt onoplosbaar. Toch kan de impasse worden doorbroken.

De mediator is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en emoties. Hij fungeert als begeleider en bewaker van het proces waarin het conflict tussen partijen wordt besproken. Hij bemoeit zich dus niet met de inhoud daarvan en geeft daarover ook geen oordeel.

De mediator staat volstrekt neutraal ten opzichte van de partijen en hun conflict. Hij heeft geen belangen bij de oplossing die partijen daarvoor onder zijn begeleiding uiteindelijk zullen vinden.