Zevenberg relatiehulp

Wanneer mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. In mediation wordt nagegaan welke belangen partijen daadwerkelijk hebben en creëren partijen zélf hun oplossing voor het conflict. Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-winsituatie ontstaat. Dit is temeer van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Mediation wordt o.a. toegepast bij:

poppetjes