Zevenberg relatiehulp

Nu ook hulp via Kerkconsult

KerkConsult biedt professionele hulpverlening bij psychosociale problemen in de kerk.

Helpers in de kerk worden in toenemende mate geconfronteerd met ingewikkelde psychosociale problematiek. Kerkconsult vult aan wat nodig is en ondersteunt zowel gemeenteleden die problemen ervaren als werkers in de kerk. Zo kunnen beiden tot hun recht komen.

De maatschappij wordt complexer, er worden steeds meer eisen aan ons gesteld, sociale steun valt weg en goede zorg is niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor neemt de psychosociale problematiek toe en komen er meer hulpvragen terecht op het bordje van ambtsdragers en pastoraal werkers. Dit vraagt regelmatig om specifieke vaardigheden.

Ambtsdragers en pastoraal werkers zijn er voor de zielzorg. Door psychosociale problematiek te delegeren naar bijvoorbeeld Kerkconsult kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers hun ambt met betrekking tot de zielzorg blijven uitvoeren.

In de gemeente kan Kerkconsult van betekenis zijn door:

 • het bieden van consultatie bij psychosociale problematiek
 • hulpvraagverduidelijking
 • kortdurende hulpverlening aan gemeenteleden
 • doorgeleiding naar specialistische hulp
 • casemanagement bij complexe situaties
 • opstarten van gespreksgroepen rond een specifiek thema
Ook kunt u denken aan de toerusting van werkers in de kerk. Uit cijfers en onze ervaringen blijkt dat problematieken als bijvoorbeeld huiselijk geweld, verslavingen en eenzaamheid overal voorkomen. De hoop dat het niet speelt in de kerken kan belemmeren in het signaleren hiervan. Daardoor kunnen we elkaar onbedoeld en ongewild in de kou laten staan.
Door onze ervaring met en kennis van sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen kunnen wij een rol spelen in de bewustwording van wat er zoal kan spelen in de gemeente, en in de training in het omgaan daarmee.

Bij trainingen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Signalering in het algemeen
 • Gespreksvoering
 • Omgaan met relatieproblemen
 • Omgaan met rouw
 • Omgaan met psychiatrische problematieken

zie verder www.kerkconsult.nl

Reageer

 • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>